Giải pháp Hội nghị trực tuyến với TS-780

  • by

HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH 4 ĐIỂM CẦU TẠI  BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

TOA tự hào là nhà cung cấp giải pháp âm thanh cho phòng họp tại Ban cơ yếu chính phủ. Đi song hành cùng giải pháp âm thanh TOA  TS-780 là phần mềm hội nghị trực tuyến của Trueconf. Sự kết hợp giữ TOA và Trueconf đem đến chất lượng âm thanh hoàn hảo, ổn định và không bị gián đoạn trong bất cứ thời điểm nào.

Hội thảo trực tuyến với TS-780

Thiết bị sử dụng trong phòng họp:

  • TOA TS-780 = 01 : Bộ trung tâm hội thảo

  • TOA TS-781 = 01 : Bộ chủ tịch, chức năng điều khiển và phát biểu trong cuộc họp

  • TOA TS-782 = 20: Bộ đại biểu, chức năng phát biểu

  • TOA TS-904 = 21: Micro cần dài

  • Và phần mềm Trueconf

Sau đây là một số hình ảnh thực hiện thi công, lắp đặt trực tiếp tại phòng họp

Hoi thao truc tuyen

hoi nghi truc tuyen

Video conference

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi theo số 0944750037 (Zalo chat )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *